Tin Tức Search Caching - For Internal Use Only

Biểu mẫu Quyết định 759/2013-BTC

Thay đổi mẫu biểu chứng từ theo QĐ 759/BTC ngày 16/4/2013 đính ...

10 Tháng Năm 2013 ... Đề nghị các đơn vị thực hiện thống nhất theo mẫu biểu đã được sửa đổi. ... mẫu biểu chứng từ thu quy định tại các Thông tư 128/2008/TT-BTC, ...

giái ủy nhiệm chi theo qd 759 16 4 2013 mẫu c4 02 kb

(Kèm theo Quyết định số 759/2013/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính). ... Download Quyết định 759 /QĐ-BTC kèm biểu mẫu phụ lục Bộ Tài Chính ..

mẫu ủy nhiệm chi theo thông tư 759 BTC - Thương Mại Điện Tử

Download Quyết định 759 /QĐ-BTC kèm biểu mẫu phụ lục Bộ Tài ... lục kèm ... số 759/QĐ- BTC đính chính thông tư ... mẫu ủy nhiệm chi theo QĐ 759/2013, .

quyet dinh 759/2013/q-btc - Thương Mại Điện Tử

Ví dụ: Trong quyết định 759/2013/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 ban hành Mẫu “Giấy rút dự ... Thay đổi mẫu biểu chứng từ theo QĐ 759/BTC ngày 16/4/2013 đính .

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH. Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài ... mẫu chứng từ quy định tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo Quyết định này. 22. .... nợ nước ngoài. II.MẮU BIỂU CHỨNG TỪ SỬA ĐỔI ...

Quyết định số 759/2013/QĐ-BTC về Đính chính Thông tư 08/2013 ...

10 Tháng Giêng 2013 ... Quyết định số 759/2013/QĐ-BTC về Đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về các biểu mẫu giao dịch Kho ...

BỘ TÀI CHÍNH - Công báo - Chính phủ

14 Tháng Năm 2013 ... (Kèm theo Quyết định số 759/2013/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài ... II. MẪU BIỂU CHỨNG TỪ SỬA ĐỔI ... (TT số 08/2013/TT-BTC ngày.

Quan 10

12, Quyết định số 759/2013/QĐ-BTC về Đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về các biểu mẫu giao dịch Kho Bạc nhà nước  ...

mau c107 thong tu 08 quyet dinh 759 - Thiết kế website

30 Tháng Bảy 2013 ... Quyết định 759/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 08/2013/TT ... 18 Tháng 4 2013 ... Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 ...

giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC ...

28 Tháng 4 2011 ... nhà mình ai có mẫu mới thì gửi cho e xin. thanks! ... giấy nộp trả kinh phí mẫu c2- 05/ns quyết định 759/2013/BTC, TTso 08/TT-BTC, mau .... thông tư 08/2013 quyêt dinh 759/2013, biểu mẫu giấy nộp tiển vào ngân sách nhà ...