Tin Tức Search Caching - For Internal Use Only

giay kham suc khoe TT 14

Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe

Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban ... Việc KSK chỉ được thực hiện tại cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt ...

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE - Bộ Y tế

Phụ lục 1. MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE DÙNG CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN. (Kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013.

Thông tư số 14/2013/TT-BYT về Hướng dẫn khám sức khỏe

14 Tháng Sáu 2013 ... Thông tư số 14/2013/TT-BYT về Hướng dẫn khám sức khỏe.

Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức ...

Bác sĩ ký kết luận sức khỏe phải có thời gian hành nghề ít nhất 54 tháng. Ngày 06/05/2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám  ...

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế ...

12 Tháng Sáu 2013 ... Thông tư quy định cụ thể về hồ sơ khám sức khỏe; thủ tục khám sức khỏe; nội dung khám sức khỏe; phân loại sức khỏe; cấp Giấy khám sức ...

Toàn văn Thông tư 14/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn khám sức ...

6 Tháng Năm 2013 ... Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ... Việc KSK chỉ được thực hiện tại cơ sở KBCB đã được cấp giấy ...

Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe - An Giang

1 Tháng Sáu 2013 ... Ngày 06/5/2013 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn Khám sức khỏe. Thông tư này hướng dẫn hồ sơ, thủ ...

TT so 14-2013-TT-BYT ngay 06-5-2013 Huong dan kham suc khoe.pdf

6 Tháng Năm 2013 ... Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu nhưng không khám đầy đủ các chuyên khoa theo mẫu Giấy KSK quy định tại Thông tư ...

Mẫu giấy khám - Hướng dẫn khám sức khỏe | Diễn đàn y tế Việt Nam

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13 /2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm ... Lý do khám sức khỏe (ghi cụ thể ngành, nghề, công việc... sẽ theo học hoặc làm việc): ... 14.Bệnh truyền nhiễm 31.Hút thuốc lá, nghiện rượu, ma tuý 15.Thoát vị32.

TT 14.pdf - Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ

Số: 14/ZOI3/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013. THÔNG TƯ. Hướng dẫn khám sức khỏe. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm ...