Tin Tức Search Caching - For Internal Use Only

mẫu số c1-02/ns "theo thông tư 08/2013"

BỘ TÀI CHÍNH - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

14 Tháng Năm 2013 ... STT Mẫu số. Tên chứng từ. 1 C1-01/NS Lệnh thu Ngân sách Nhà nước. 2 C1-02/ NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước. 3 C1-03/NS Giấy ...

cách viết giấy nộp tiền mẫu số c1 02 ns theo thông tư 08 2013 Hỏi ...

8 Tháng 4 2013 ... cách viết giấy nộp tiền mẫu số c1 02 ns theo thông tư 08 2013 Hỏi đáp chia sẻ mọi thứ : Diễn đàn ketnooi, thảo luận. chia sẻ tài liệu học tập, ...

MISA chính thức phát hành bản cập nhật Thông tư 08/2013/TT- BTC ...

07/03/2013 2:16:39 CH - Số lần đọc: 15352 ... Thứ nhất : Thay đổi bổ sung các biểu mẫu chứng từ theo đúng Thông tư 08/2013/TT-BTC. Cụ thể các mẫu sau: C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; C2-02/NS: Giấy rút dự toán ngân sách ... dự án thuộc từng chương trình, mục tiêu theo Thông tư 08/2013/TT- BTC

mau c1-02/nsnam 2013 - Thiết kế website

Mau C1 02 Ns, C1 03 Ns Theo Thông Tư 08 2013 Tt Btc Mp4 Avi Video . ... TIEN MAT - MAU SO C4 - 01/ KB * mẫu số c1- 02/ns * bao cao tong ket 10 ... mẫu ủy ...

Phụ lục đính kèm Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013. Kế toán

Không ghi vào , , A , (1T số DBíIT-BTC ngày 10/01/2013 khu vuc này GIẤY .... DA: Năm NS: Căn cử số dư tạm ứng/ứng trước đến ngày....... /. ..... Mẫu số 02-11/NS _,. Khong ghì ...... quyền: TK 3521 (Kiểm toán NN) [Il TK 3523 (Thanh tra CP) C1.

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. GIẤY NỘP TIÊN VÀO NGÀN SÁCH NHA NƯỚC l. Mẫu số C1- 02/NS. (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính). TK 3522 (Thanh tra TC) D.

Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế ... - 10/01/2013

10 Tháng Giêng 2013 ... Số hiệu: 08/2013/TT-BTC, Tình trạng: Còn hiệu lực ... Minh thay mau giay rut du toan NS quan lang nhang, dac biet doi voi cac ... Tháng Năm 02, 2013 04:25 ... Mình muốn tải biểu mẫu theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày ...

mẫu c1 02 ns tt08 2013 tt btc ngày 10 01 2013 | mua bán sản phẩm

TIEN MAT - MAU SO C4 - 01/ KB * mẫu số c1- 02/ns * bao cao tong ket 10 ... Cac san pham ... mau bieu theo thông tư 08 2013 tt btc - Gia24.com. mau bieu tt sô .

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước - Luật Đông Đô

Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 | Luật Đông ... Click vào đây để tải "Mau giay nop tien vao ngan sach nha nuoc.doc" ..... mới đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (theo thông tư 08/2013/TT-BCT).

mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách excel thông tư 08

Hướng dẫn sử dụng chứng từ theo thông tư 08/2013/TT-BTC - Văn ... 21 Tháng Giêng 2013 . ... Giấy nộp trả kinh phí Mẫu số C2-05/NS thông tư số 08/2013/TT- BTC ngày . ... Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu C1-02/NS)hot! Tooltip  ...