Tin Tức Search Caching - For Internal Use Only

mẫu số c1-02/ns theo thông tư 08/2013

Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08

17 Tháng 4 2013 ... Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, ... từ quy định tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo Quyết định này.

Thông tư số 08/2013/TT-BTC của bộ Tài Chính hướng dẫn thực ...

20 Tháng Ba 2013 ... Thông tư 08/2013/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/03/2013. ... nước “Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC” và giấy đề nghị ...

Cẩm nang Kế toán

C1-08-Lenh ghi thu NS.doc. Chứng từ Chi ... Mẫu số: F02-3b/H_Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ... Thông tư số 185/2010/TT-BTC-15/11/2010 Bo sung, sua doi 19. Dự toán .... Thong tu 08/2013/TT-BTC , ngày 10/1/2013_ · Thông tư ...

Quyết định 759/QĐ-BTC 16/04/2013 Về việc đính chính Thông tư số ...

Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước,. QUYẾT ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, C1-05/NS, C1-06/NS, C1- 07/NS, ...

Quyết định 759

16 Tháng 4 2013 ... Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, ... từ quy định tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo Quyết định này.

tai mẫu số c1 02 ns theo thông tư số 08 2013 tt btc ngày 10 01 ...

tai mẫu số c1 02 ns theo thông tư số 08 2013 tt btc ngày 10 01 2013 Hỏi đáp chia sẻ mọi thứ : Diễn đàn ketnooi, thảo luận. chia sẻ tài liệu học tập, giải trí, ...

Tải về - Sở Tài chính Bình Định

Căn cứ Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy ... theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BTC và Quyết định 759/QĐ- BTC ngày 16/04/2013 về ... Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu C1- 02/ NS);.

thông tư 08/2013/tt-btc thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho ...

25 Tháng 2 2013 ... Bộ tài chính ban hành thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2013 hướng dẫn thực hiện ... Văn bản Thông tư 08/2013 có đính kèm theo các phục lục: ..... không có biểu mẫu C2-02/NS mới áp dụng tháng 3 à bạn ...

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH. Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Đính chính Các mẫu chứng từ C1-01/NS,C1-O2/NS, C1-O3/NS, C1-. O4/NS ...

Quyết định 759/QĐ-BTC của Bộ - Văn bản pháp luật - Tuổi Trẻ

16 Tháng 4 2013 ... Về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính ... Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước ... Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, ...