Tin Tức Search Caching - For Internal Use Only

mau giay rut von dau tu c3-01/ns theo qd 759 dinh chinh tt08

Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08

17 Tháng 4 2013 ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, ... C2-16/NS, C2- 17a/NS, C2-17b/NS, C2-18/NS, C3-01/NS, C3-02/NS, ... tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo Quyết định này. 2.2. Khổ giấy của mẫu chứng từ C4-08/ KB, C4-09/KB đã in là khổ giấy A5, nay sửa thành khổ giấy A4.

thông tư 08/2013/tt-btc thực hiện kế toán nhà nước áp ... - Dân Luật

25 Tháng 2 2013 ... Ngày hiệu lực của thông tư 08/2013: 01-03-2013. >> Các biểu mẫu của Quyết định 759 đính chính Thông tư 08/2013. Văn bản Thông tư 08/2013 có đính kèm theo các phục lục: ... Mẫu C2-11/NS · Giấy rút vốn đầu tư - Mẫu C3-01/NS · Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư - Mẫu C3-02/NS ...

Download quyet dinh 759-BTC Kem Bieu mau Phu luc dinh chinh ...

16 Tháng 4 2013 ... Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08 ra 10/01/2013. ... C6-02/NS, C6-03/NS, C7-16/NS bằng các mẫu chứng từ quy định tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo Quyết định này. ... lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thong tu so 17 2013 TT-BTC ...

Kế toán Kho bạc, Kho bạc Nhà nước

5 Tháng Năm 2013 ... Ngày 16/4/2013, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính những sai sót tại ... Theo đó, một số mẫu chứng từ kế toán tại Thông tư 08 sẽ được thay thế bằng các mẫu ... C3-01 Giay rut VDT.doc ... Đối chiếu Quyết toán NS Xã năm (Sau thời gian chỉnh lý Quyết toán) ... Thanh toán vốn đầu tư.

Cẩm nang Kế toán

Giay de nghi thay doi mau dau chu ky.doc ... C2-11 Giay rut Du toan Bo sung tuNS cap tren.doc ... C3-02 Giay de nghi thanh toan Tam ung VDT. ... Đối chiếu Quyết toán NS Xã năm (Sau thời gian chỉnh lý Quyết toán) ... Mẫu số: F02-3b/ H_Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ... Đính kèm thông tư 161_ Mẫu số 01. doc.

THƯ VIỆN NGUYỄN PHÁO

20 Tháng Mười 1970 ... Smartphone màn hình cong đầu tiên trên thế giới chính thức ra mắt ... Biểu mẫu kế toán sửa đổi theo Quyết định số 759/QĐ-BTC Ngày 16/4/2013 của Bộ Tài ... Giấy rút vốn đầu tư - Mẫu C3-01/NS (Excel) => Tải về tại đây. 5.

BỘ TÀI CHÍNH - Công báo - Chính phủ

14 Tháng Năm 2013 ... Tại Phụ lục I: 2.1. Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, ... (Kèm theo Quyết định số 759/2013/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính). I. DANH ... 17 C2-11/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên ... 29 C3-03/NS Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư.

mẫu ủy nhiệm chi theo thông tư 759 BTC - Thương Mại Điện Tử

Theo Quyết định số 759/QĐ – BTC, về việc đính chính thông tư số ... Giấy rút vốn đầu tư C3-01 ... Ủy nhiệm chi C4-02. Hướng dẫn sử dụng chứng từ theo thông tư 08/2013/TT-BTC - Văn .. ... Người ký: - Nguyễn Đức Chi, Loại văn bản: Quyết định . ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/ NS, ...

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sô: 759 /QĐ-BTC. Hà Nội, ngày ... Đính chính Các mẫu chứng từ C1-01/NS,C1- O2/NS, C1-O3/NS, C1- ... mẫu chứng từ quy định tại Phụ lục “Chứng từ kế toán sửa đổi” kèm theo Quyết ... yết định sốiiĩ/ZOl3/QĐ-BTC ngày lle/,q /2013 của Bộ Tài chính) ... C3“OZ/NS Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, úng, ứng trước vốn đầu tư ...

giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC ...

28 Tháng 4 2011 ... Tags: , mẫu UNC số C4-02/KB theo QĐ 759, mauC2-12NS, ... mau soc1-07/ns(tt so 08/2013/tt- ngµy 10/01/2013 cua bo tai chinh, mẫu giấy nộp tiền vào .... mau giay rut von đau tu c3-01/ns theo thong tu 08 ngày 10 tháng 01 năm ... mau sô c1 -07/ns tt sô 8/2013- btc ngày 10/01/2013 theo quyet dinh 759-btc ...