Tin Tức Search Caching - For Internal Use Only

mau so c1 02 ns thong tu 08

Thông tư số 08/2013/TT-BTC của bộ Tài Chính hướng dẫn thực ...

20 Tháng Ba 2013 ... Thông tư 08/2013/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/03/2013. ... nước “Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC” và giấy đề nghị ...

Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08

17 Tháng 4 2013 ... Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, ...

Biểu Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước - Tài liệu

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt Chuyển khoản (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày ...

mẫu C1-02/NS - Cục Thuế An Giang

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. Tiền mặt □ Chuyển khoản □. ( Đánh dấu X vào ô tương ứng). Mẫu số: C1-02/NS. Theo TT số 85/TT-BTC ngày ...

BỘ TÀI CHÍNH - Công báo nước CHXHCN Việt Nam

14 Tháng Năm 2013 ... CÔNG BÁO/Số 257 + 258/Ngày 14-05-2013. 65. Mẫu số C1- 02/NS. (TT số 08/ 2013/TT-BTC ngày. 10/01/2013 của Bộ Tài Chính). Mã hiệu:.

Kế toán Kho bạc - vnWeblogs

C1-08-Lenh ghi thu NS.doc. Chứng từ ... Mẫu số:F02-3aH_Ban hành theo TT số : 185/2010/TT-BTC · Mẫu số: F02-3b/H_Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC.

Download quyet dinh 759-BTC Kem Bieu mau Phu luc dinh chinh ...

16 Tháng 4 2013 ... Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08 ra 10/01/2013. ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, ...

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. GIẤY NỘP TIÊN VÀO NGÀN SÁCH NHA NƯỚC l. Mẫu số C1- 02/NS. (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính). TK 3522 (Thanh tra TC) D.

Quyết định 759/QĐ-BTC 16/04/2013 Về việc đính chính Thông tư số ...

16 Tháng 4 2013 ... Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, ...

tai mẫu số c1 02 ns theo thông tư số 08 2013 tt btc ngày 10 01 ...

tai mẫu số c1 02 ns theo thông tư số 08 2013 tt btc ngày 10 01 2013 Hỏi đáp chia sẻ mọi thứ : Diễn đàn ketnooi, thảo luận. chia sẻ tài liệu học tập, giải trí, ...