Tin Tức Search Caching - For Internal Use Only

mau so c1-02/ns tt 08/2013-btc ngày 10/01/2013

Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08

17 Tháng 4 2013 ... Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, ...

Download - Sở Tài chính

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 08/2013/TT-BTC NGÀY 10/01/2013 CỦA BỘ ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS,  ...

thông tư 08/2013/tt-btc thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho ...

25 Tháng 2 2013 ... Kể từ hôm nay, ngày 1/3/2013, tất cả các cơ quan tài chính nhà nước, kể ... Các biểu mẫu của Quyết định 759 đính chính Thông tư 08/2013 ... tải về;; Phụ lục 03: Các đoạn mã;; Phụ lục 04: mẫu sổ kế toán;; Phụ lục 05: mẫu báo cáo; ... để tải file 'Mẫu C2-02/NS về GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH file .doc'.

Download quyet dinh 759-BTC Kem Bieu mau Phu luc dinh chinh ...

16 Tháng 4 2013 ... Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, C1-04/NS, ...

Xin Mẫu GNTVNSNN Mẫu số C1-02/NS (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01 ...

AC nào có mẫu cho em xin, e tìm mãi trên mạng mà không thấy, toàn bản cũ hix. AC cho e hỏi là bản quyết toán TTNCN gửi bằng exl mọi ...

Biểu Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước - Tài liệu

Biểu Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước hấp dẫn, hot, nổi bật với các loại ... kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính ... Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC.

mẫu c1 02 ns tt08 2013 tt btc ngày 10 01 2013 | mua bán sản phẩm

mẫu c1 02 ns tt08 2013 tt btc ngày 10 01 2013 biểu mẫu c4 02 kb biểu mẫu c4 ... Cac san pham ... mau bieu theo thông tư 08 2013 tt btc - Gia24.com. mau bieu tt sô . ... TIEN MAT - MAU SO C4 - 01/ KB * mẫu số c1- 02/ns * bao cao tong ket 10  ...

mẫu số c1 02 ns theo ttso61 08 2013 tt btc ngày 10 01 2013 Hỏi đáp ...

mẫu số c1 02 ns theo ttso61 08 2013 tt btc ngày 10 01 2013 Hỏi đáp chia sẻ mọi thứ : Diễn đàn ketnooi, thảo luận. chia sẻ tài liệu học tập, giải trí, tải phim, game ...

Quyết định 759/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 04 năm ...

16 Tháng 4 2013 ... Về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính ... Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về ... Đính chính các mẫu chứng từ C1-01/NS, C1-02/NS, C1-03/NS, ...

mau c1-02/ns thong tu 08/2013 bang excel - Thiết kế website

mau c2-02/NS theo TT 08/2013/TT-BTC bang file excel, ... Mau so c1-02/NS Thong tu so 08/2013/TT-BTC ngay 10/01/2013, bieu mau giay ung ho tien quy tong ...